Ζήτημα θανάτου

Όλα περιττά
μπρος στο ιερό
διακύβευμα.

Αυτό το ζάρι
που σφιχτοκρατάς
(και δεν ρίχνεις)
κατάπιε το!

Σώσε εσύ
την ύψιστη αξία
τη μέγιστη τιμή.

Αιώνες χτιζόταν
μην τη ρημάξεις.

Ας χαθεί ο βίός
- ε και;
Τόσο εφήμερος.

Μπρος στον αρχέγονο
τρόμο
μη θυσιάσεις
τον πιο όμορφο
-ισμό.

 

__________________________________________________________

Γαλάτεια Βασιλειάδου, 2020