Λαμνοκόπος

Παραφυάδες περίσσιες
γόνοι διαγουμιστών
οι τα φαιά φορούντες 
παροικούν 
(ραγιάδες πάντα)
τόπο σκαιό
ευρέως γνωστό
για τους εμμονικούς
πιστούς της μνήμης.

Πιστοί φαιδροί
τη σιγή διαταράσσουν
λήθης ανακινητές
πλήττουν την αταραξία
αναζητώντας νόημα
ποθώντας τα εγκόσμια
ακόλουθοι ιλαροί.

Όλοι και ένας.

Ρευστός 
σαν αγάπη
σκόρπιος
δρόμος αχάρακτος
απάτητο στένωμα
μοιάζει ακίνητος
μα λάμνει 
προς το αιώνιο
νέο φεγγάρι.

Δες.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Γαλάτεια Βασιλειάδου, 2020