Καρουζέλ

Νησίδα γαμψή
αγέρωχος βράχος
φάρος αχνός
δίχως φύλακα
όλος σκουριά
φάσματα γλάρων
και βρωμιά
λέρα σεπτή
σκήνωμα ασκητή
στο κέντρο
στο στέρνο
αυτού
του λασπερού
παμφάγου
καρουζέλ 
που είναι 
η μνήμη.

 

______________________________________________________________________

Γαλάτεια Βασιλειάδου, 2020